משה כוכבי

ייעוץ למבדקים והסמכה לתקני ISO

ליווי וניהול הבטחת איכות

על מנת ליצור מערכת איכות נכונה, חכמה ויעילה, יש צורך בליווי מערך האיכות וניהול הבטחת האיכות בחברה ברמה גבוהה ומקצועית. בנושא זה ישנן לעתים דרישות גלובליות – לראיה חברתית למען הקהילה, לשמירת הסביבה, לאתגרים כלכליים, לבריאות ובטיחות העובדים, עמידה בדרישות הלקוח והחוק, שביעות רצון העובדים והלקוחות, כפילויות בתחומי האחריות וסמכויות ועוד. בשל הדרישות הרבות לפעמים נוצרים חילוקי דעות, הפסדי זמן וכסף.

כדי להימנע ככל הניתן מבעיות אלו וכדי לקדם את הארגון קדימה, חשוב לדאוג לליווי וניהול הבטחת איכות מקצועית ועקבית שתענה על כל הדרישות שהוגדרו ותאפשר את ניהול מערכת האיכות בארגון ביעילות מצד אחד ותגרום לשיפור משמעותי מנגד.

פעולות ליווי וניהול אבטחת האיכות כוללות בתוכן מספר אלמנטים כגון:

 • בנית מדריך איכות.
 • ליווי במבדק איכות חיצוני של מכון התקינה.
 • ביצוע סקר הנהלה ומבדק פנימי לפני ביקורת מכון ההסמכה.
 • הדרכה של עובדים בניהול מערכת הבטחת איכות.
 • כתיבת נהלי עבודה.
 • אפיון וניתוח של תהליכי החברה לפי התאמה לתקן.
 • הגדרת תהליכי עבודה.
 • הגדרת תחומי אחריות, סמכויות ותפקידים.
 • הטמעת תהליכים חדשים.
 • הקמת מערכת בקרה ומדידה.
 • כתיבת תוכנית מתקנת לפי מבדק איכות פנימי וחיצוני.

הליווי והייעוץ מעניקים פתרונות לבעיות בניהול ובאיכות, ייעוץ כיצד ליעל ולשפר את מערך האיכות.

כתוצאה מכך, נוצר תהליך המוביל למצוינות הארגון, נבנית מדיניות איכות ואם יש צורך אז נכתב מדריך איכות מסודר. כאשר מערך האיכות בארגון מנוהל או מלווה בצורה מסודרת ומקצועית אז המערכת שואפת לאיזון: הלקוחות מרוצים, העובדים מממשים את הפוטנציאל שלהם, נבדקים בריאות ובטיחות העובדים, המוצר (אם הוא פיזי או שירות) הופך לאיכותי יותר ונוצרת תדמית חיוביות לארגון בעיני הלקוחות והסביבה.

ליווי העסק נעשה מהטמעת מערכות האיכות והניהול וממשיך לפי דרישת הלקוח. כיום קיימות מספר מערכות מקצועיות לליווי וניהול:

 • מערכת לניהול סביבה.
 • מערכת לניהול איכות.
 • מערכת לניהול בריאות ובטיחות בתעסוקה.
 • מערכת לניהול האיכות למכשור רפואי.
 • מערכת לניהול מערכות בטיחות מזון.
 • מערכת לניהול לקוחות, מערכת לניהול ידע ועוד.

* לעתים ארגונים משלבים בין מספר מערכות לפי הצורך.