משה כוכבי

ייעוץ למבדקים והסמכה לתקני ISO

מבדקים פנימיים

מהו מבדק פנימי

כל ארגון שפועל באופן תקין מבחינת ניהול מערכת האיכות חייב בביקורת שתוצאותיה מוערכות על-ידי מבדק פנימי, וזאת בכדי לוודא שהארגון פועל למעשה לפי דרישות של תקנים, נהלי מערכות איכות, דרישות ותקנות חוק ושכל הגורמים הללו נשמרים ומבוצעים בפועל.

המבדק הפנימי, אשר נקרא לעתים "מבדק צד שלישי", בודק ומשפר את ניהול האיכות בארגון ומהווה מדד איכותי ואמיתי לניהול האיכות. הוא בוחן יעילות פעולות מתקנות שניתנו בעבר, מקיף נושאים שונים בארגון כגון עבודה מול לקוחות, מול ספקים, בטיחות, מנהל וביקורת פנימית, תיעוד ועמידה בדרישות פנימיות.

מבדק פנימי מסייע לארגון להשיג את מטרותיו בתחום האיכות וכולל בדיקות וביקורות בתחומים שונים. המבדק מתבצע לרוב על פי תוכנית שנתית ולוח זמנים שנקבע מראש (לפחות פעם אחת בשנה). מנהל האיכות אחראי בדרך כלל על תכנון המבדקים, הכנת הארגון לקראתם, ובמידת הצורך – הכנה אצל קבלני המשנה אשר ייבדקו גם הם.


הכנת המבדק הפנימי

טרם המבדק יש לתאם את מועד המבדק, לקבוע את התחומים שייבדקו, לקבוע לוח זמנים מפורט, להכין רשימות תיוג ולקבוע את הצוות המשתתף במבדק. הכנת תוכנית המבדק תתבצע ביחד עם מנהל האיכות של הארגון.


התהליך הכולל

 • תכנון המבדק
 • ביצוע המבדק
  • פתיחה
  • בדיקת נושאים רלוונטיים בשטח התפעולי (אם קיים כזה)
  • בדיקת נהלים ומסמכים
  • סיכום ומסקנות
 • דו"ח מבדק – ממצאי המבדק ימולאו בדו"ח מסודר
 • מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות / פעולות מונעות אם ניתנו

כאמור, המבדק יתועד בדוח שמחולק ומפורט על פי כל המחלקות והנושאים שנבדקו. הדוח כולל אי התאמות ופירוט של כל מה שנבדק. הדוח יימסר לארגון על מנת שיפעלו לתיקון אי ההתאמות וישנה חשיבות רבה להעברת מסקנות הדו"ח למנהלי הביניים / פונקציות מקצועיות רלוונטיות.